Missie & Visie

MISSIE

Margriet heeft jarenlange ervaring als Verpleegkundige intramuraal en extramuraal en als docent Zorg & Welzijn. Tevens heeft zij een post HBO opleiding gevolgd aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden als opleider/adviseur, trainer en coach in de gezondheidszorg.

Hierdoor kent zij de doelgroep en weet zij wat de behoeften van de Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen enerzijds zijn en anderzijds verliest zij het belang van de organisatie niet uit het oog.

Trainingsbureau Margriet Oudhof heeft haar trainingen gericht op Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen. De veranderingen in de zorg vragen andere competenties bij de zorgverleners. Mijn trainingen voorzien in de behoefte van de zorgverleners. Het resultaat is dat zij optimale zorg bieden aan ouderen en hulpbehoevenden en met passie en aandacht hun beroep uitoefenen.

De aandachtsgebieden van Margriet zijn:

 • Het verbeteren van communicatie;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Intervisie training;
 • Bejegening van de zorgvrager en collega’s;
 • Het bekwaam blijven van de Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in een skillslab, onderbouwd met anatomie, fysiologie en pathologie;
 • Persoonlijke Verzorging en ADL
 • Klinisch redeneren

De kernwaarden van trainingsbureau Margriet Oudhof zijn:

 • Vertrouwen
 • Integriteit
 • Bloei
 • Bewustzijn
 • Verbinding
 • Humor

Het succes van uw organisatie wordt mede bepaalt door de groei en ontwikkeling van de medewerkers.

Investeren in mensen is investeren in uw organisatie. Dit lijkt mij een gezond uitgangspunt!

VISIE

De wereld verandert…de zorg verandert!

Over 2 jaar vinden alle Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen het vanzelfsprekend om trainingen te volgen zodat ze bevoegd en bekwaam blijven in hun werk. De behoefte aan trainingen is groter en belangrijker dan ooit.

Het doel van mijn trainingen is dat alle Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen  bekwaam zijn en blijven in het uitoefenen van hun beroep en dat zij plezier beleven aan het leren, het groeien en zichzelf blijven ontwikkelen.

In de trainingen van Margriet worden tools aangereikt die gericht zijn  op ervaren-bewustwording en veranderen van eigen gedrag. Het resultaat is een sterk team waarbinnen ieder teamlid zich op eigen niveau kan ontwikkelen en groeien. Een sterk team kent haar verantwoordelijkheden en verleent zorg aan ouderen en hulpbehoevenden die vanzelfsprekend is en waar mensen plezier beleven aan hun werk.

De zorg voor onze medemens is onze verantwoordelijkheid voor nu en in de toekomst!

Het doorgeven en delen van kennis en competenties staat centraal in de groei en ontwikkeling van mensen. Hier wordt iedereen beter van. De trainingen zijn in eerste instantie gericht op de werksituatie, maar kunnen ook vertaald worden naar de privé situatie. Naast de persoonlijke ontwikkeling van de mens is er ruimte voor plezier om te leren.