Accreditatie

Het is van belang voor Verzorgenden en Verpleegkundigen dat zij hun kennis en vaardigheden up to date houden. Dit doen zij door het volgen van scholing en trainingen.

Margriet is geautoriseerd om accreditatie aan te vragen bij het Kwaliteitsregister V&V voor haar trainingen. Hiermee geeft zij aan dat de trainingen van kwaliteit zijn en wil zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Verzorgenden en Verpleegkundigen. De accreditatie punten vallen onder de zogenaamde “Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten”. Hieronder vallen het onderhouden van bestaande kennis en- of vaardigheden of het aanleren van nieuwe kennis en- of vaardigheden.

Margriet bied hiermee zorginstellingen de mogelijkheid  om geaccrediteerde trainingen aan te bieden zodat Verzorgenden en Verpleegkundigen deskundig blijven. Verzorgenden en Verpleegkundigen dienen ingeschreven te staan bij het Kwaliteitsregister V&V zodat Margriet de accreditatiepunten in het digitale portfolio kan bijschrijven.